Dijital Pazarlama

Dünyanın İlk Uluslararası E-Anlaşması

Kuzey Avrupa‘da Baltık Denizi kıyısında bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Finlandiya ile Kuzey Avrupa‘da bulunan  ve bir Baltık Devleti olan Estonya arasında geçen hafta e-hizmetler konusunda bir anlaşma imzalandı. Finlandiya Başbakanı Jyrki Katainen ve Estonya Başbakanı Andrus Ansip’in elektronik kimlik kartlarını kullanarak onayladıkları anlaşmayı özel kılan durum ise dünya tarihinin uluslararası düzeyde dijital ortamda imzalanan ilk e-anlaşması sayılıyor olması.

Markalar Kendi Haber Portallarını Oluşturmalı

İnternetin hayatımıza girmesi ile birlikte haber alma, haber okuma ve haber edinme alışkanlıklarında da çok farklı gelişmeler ve değişmeler yaşandı. Bu değişim sadece gazeteleri, televizyonları değil şirketleri de (markaları) etkiledi. TÜİK tarafından Ocak-Mart 2013 tarihleri arasında yapılan “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları, 2013” araştırma verilerine göre 16-74 yaş arasında yaş grubundaki internet kullanıcıların %75,6’sı, interneti online haber, gazete ya da dergi okumak için kullandığı sonucuna erişildi. Bu yaş grubunda düzenli

Dijital Müşteri İlişkileri Yönetimi – Yazı Dizisi 1

Gelişen dünya ile birlikte işletmeler arasındaki rekabet gücü ve kat sayısı da artıyor. Özellikle fiyat ve kalitenin birbirine bu kadar yaklaştığı dünyada, markaların hem ürünlerinin hem de marka değerlerinin üzerine ekstra değerler koymaları gerekiyor. Ürün ve tüketici merkezli pazarlamadan değere dayalı pazarlamaya geçilen yeni dönemde ise bu ekstra değerlerin en başında müşteri iletişimi ve müşteri ilişkileri geliyor. Her gün biraz daha dijitalleşen tüketiciler markalardan beklentilerini de her gün bir adım

Dijital Çağda İnsan Kaynakları (Dijital İK)

Dijitalleşen dünya ile birlikte iş yönetim modelleri de bu alana adapte oluyor ve süreçlerini bu çağa göre uyarlayarak yeniden şekillendiriyor. Bu dijital şekillendirme artık sadece pazarlama departmanlarında ortaya çıkmıyor. İnsan kaynakları da dijitalleşen bu dünyanın merkezinde yer alıyor. İnsan yapısının ve davranış modellerinin değiştiği yani insanların dijitalleştiği bu çağda, insan kaynaklarının bu alanda kendisini konumlandırması farklılık ibaresi olmaktan ziyade artık bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Değişen İhtiyaçlar ve Dijital Etki

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan’ı Tansu Çiller’in Türkiye’de ilk telefon görüşmesini yapmasının üzerinden 19 yıl geçti. Süleyman Demirel o dönemde konuşma sırasında kocaman bir Nokia telefon kullanıyordu. Bundan sadece 19 yıl önce durum böyleyken bugün telefonların durumunu bir düşünün. Yaşam döngümüz hızla değişiyor ve yenileşiyor. Bu döngüdeki en hızlı değişim ise insan ihtiyaçlarında ortaya çıkıyor. Bugün bu ihtiyaçlara yön veren kanal olarak dijital mecralar büyük önem taşıyor. Dijitalizm ile

Türkiye İnternet Pazarı Sonuçları – Eylül 2013

Türkiye, internet pazarında dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında. Özellikle sosyal medya, e-ticaret ve mobilin penetrasyon oranı sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde dikey büyüme grafiğini sürdürüyor. Durum böyle olunca şirketler için internet konumlandırmaları daha da fazla önem kazanmaya başladı.  Bu alanda çalışma ve yatırım yapanlar için ise internet ile öngörüleri ortaya koyabilecek en önemli kaynak ise bugünün sonuçları. Türkiye’de televizyon’un 4 saat 31 dk ile artışı ile durağanlık sergilerken, dijital

Tüketen Üretici’leri (Prosumer) Anlamak

Tüketen Üretici yani Prosumer sözcüğü, 1980’lerde Alvin Toffler’in “Üçüncü Dalga” isimli kitabında ortaya atıldı. Prosumer, tüketici (Consumer) ve üretici (Producer) kelimelerinden türetilen bir kavram olarak pazarlama dünyasında yer almaya başladı. Bugün ise “pro” kelimesinin kısaltması olarak profesyonel (Professional) veya proaktif (Pro-Active) kelimeleri de kullanılıyor. Kelimeler farklılaşsa da kavramın verdiği mesaj aynı noktaya çıktığı için anlamda farklılık yaratmıyor.

escort kuşadası
izmir escort bayan
izmir escort bayan
izmir escort
izmir escort
izmir escort
izmir escort
izmir escort
izmir escort
avcılar esocrt esenyurt esocrt