Posts From Hüseyin Sayın

Dijital Çağda İnsan Kaynakları (Dijital İK)

Dijitalleşen dünya ile birlikte iş yönetim modelleri de bu alana adapte oluyor ve süreçlerini bu çağa göre uyarlayarak yeniden şekillendiriyor. Bu dijital şekillendirme artık sadece pazarlama departmanlarında ortaya çıkmıyor. İnsan kaynakları da dijitalleşen bu dünyanın merkezinde yer alıyor. İnsan yapısının ve davranış modellerinin değiştiği yani insanların dijitalleştiği bu çağda, insan kaynaklarının bu alanda kendisini konumlandırması farklılık ibaresi olmaktan ziyade artık bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Değişen İhtiyaçlar ve Dijital Etki

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan’ı Tansu Çiller’in Türkiye’de ilk telefon görüşmesini yapmasının üzerinden 19 yıl geçti. Süleyman Demirel o dönemde konuşma sırasında kocaman bir Nokia telefon kullanıyordu. Bundan sadece 19 yıl önce durum böyleyken bugün telefonların durumunu bir düşünün. Yaşam döngümüz hızla değişiyor ve yenileşiyor. Bu döngüdeki en hızlı değişim ise insan ihtiyaçlarında ortaya çıkıyor. Bugün bu ihtiyaçlara yön veren kanal olarak dijital mecralar büyük önem taşıyor. Dijitalizm ile

Türkiye İnternet Pazarı Sonuçları – Eylül 2013

Türkiye, internet pazarında dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında. Özellikle sosyal medya, e-ticaret ve mobilin penetrasyon oranı sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde dikey büyüme grafiğini sürdürüyor. Durum böyle olunca şirketler için internet konumlandırmaları daha da fazla önem kazanmaya başladı.  Bu alanda çalışma ve yatırım yapanlar için ise internet ile öngörüleri ortaya koyabilecek en önemli kaynak ise bugünün sonuçları. Türkiye’de televizyon’un 4 saat 31 dk ile artışı ile durağanlık sergilerken, dijital

Tüketen Üretici’leri (Prosumer) Anlamak

Tüketen Üretici yani Prosumer sözcüğü, 1980’lerde Alvin Toffler’in “Üçüncü Dalga” isimli kitabında ortaya atıldı. Prosumer, tüketici (Consumer) ve üretici (Producer) kelimelerinden türetilen bir kavram olarak pazarlama dünyasında yer almaya başladı. Bugün ise “pro” kelimesinin kısaltması olarak profesyonel (Professional) veya proaktif (Pro-Active) kelimeleri de kullanılıyor. Kelimeler farklılaşsa da kavramın verdiği mesaj aynı noktaya çıktığı için anlamda farklılık yaratmıyor.

İnternet Reklamları Fiyatlandırma Yöntemleri

Dijitalin pazarlama ile entegrasyonuyla birlikte bir önceki yazımda belirttiğim gibi Hesap Verebilir” pazarlama kavramı ortaya çıktı. Bu entegrasyon ile birlikte pazarlama içerisinde reklamlarda tarz ve ücretlendirme olarak büyük yenilikler gerçekleşti. Bu yenilikler reklamların içerikleri ve türlerinin yanı sıra ölçümleme yöntemlerinde kendini gösterdi. Geleneksel ile dijital arasındaki en büyük farkı ise işte bu ölçümlenebilme özelliği belirledi. Bunun yanında hedeflenebilir olmayı da unutmamak gerek.

Debranding

Pazarlamada dünyasında Debranding’in bundan yaklaşık on dokuz yıl önce uygulanmasına karşın Türkiye’ye gelişi daha yeni oldu. Türkiye’de Debranding uygulaması ilk kez Coca-Cola tarafından ürünlerin üzerindeki logoların kişiselleştirilmesiyle hayata geçti. Coca-Cola’nın yaptığı çalışmayı Nutella’nın fırıncıları onurlandırmak için yaptığı kampanya izledi. Nutella’da yine ürün üzerindeki logoları kişiselleştirdi. Bu çalışmalar ile Türkiye’deki pazarlama dünyasında bu kavram bir anda hızlıca yerini aldı ve kendinden söz ettirmeye başladı.

Hesap Verebilir Pazarlama

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte gelenek haline gelmiş pazarlama bakış açılarında da büyük değişimler gerçekleşti. Özellikle pazarlamanın bu dinamiğe uyum sağlama süreci çok daha hızlı ve kolay oldu. İnternet, pazarlamanın geçmiş dönemlerde en büyük sorunu ve ihtiyacı olan erişilebilirlik, verimlilik ve ölçümleme sorunlarına çözüm sundu.Geleneksel pazarlama ile dijital pazarlama arasındaki en net ayrımı ise erişilebilirlik, verimlilik ve ölçümleme belirledi.

Dijital Sonuçlardan Önce Dijital Nedenleri Anlamak

Facebook’un dünyadaki kullanıcı sayısı bir milyarı geçti. Türkiye’nin internet nüfusu 36.4 milyon, Türkiye’deki Twitter kullanıcı sayısı ise 11.3 milyon. Türkiye’de yaklaşık 19,8 milyon hane var ve sadece %49′unda internet var. Yeni nesil her gün 1,5 trilyon yeni içerik giriyor. Türkiye’de 1 Milyon tablet kullanıcısı var. 2012 yılında sosyal medya reklam bütçesi 4.7 Milyar dolardı. 2017 yılında ise bunun 15 milyar dolara ulaşılacağı öngörülüyor. Google mobil aramalarının %73’ü değer yaratan aksiyonlara

Artırılmış Gerçeklik Nedir? (Augmented Reality)

Dijital dünyanın hızlı gelişimi her gün hayatımıza bambaşka noktalardan giriyor. Fakat bugün bir nokta var ki gerçek dünya ile dijital dünya hiç bu kadar birbirine yaklaşmamıştı, iç içe olmamıştı dersek sanırım yanlış olmaz. Artırılmış gerçeklikten bahsediyorum. Bu terim hayatımıza yeni girmiş sayılmaz. Bu kavramı 1992 yılında Airbus üzerine bir çalışma yapan Tom Caudell’ın yarattığı söyleniyor. Artırılmış gerçekliğin geçmişinin o kadar eskiye dayanmasına rağmen bu teknolojinin 2000’li yıllardan sonra kullanımının artmasının

Pazarlama Tek Departman Değildir

Harry Beckwith “Görünmeyeni Satmak” isimli kitabının bir bölümünde bu konuyu işlemişti. O bölüm, iş yerlerine yönelik hizmet sunan Twin Cities isimli bir şirketin örneği ile başlıyordu. Bu şirket bir çok alanda profesyonel hizmetler vermesine, hizmet alanlarında ödüller almasına karşın bu şirketin problemi şuydu:  Şirket satış ve pazarlamanın, satış ve pazarlamayla ilgili elemanların işi olduğuna inanıyor ve algılıyordu. Bu örnekten yol çıktığımızda bu algının bugünün bir çok şirketinde mevcut olan bir durum

Yeni Medya ve Yeni İlişkiler Düzeni

Çok değil, beş-altı yıl önceyi hatırlayalım. Türkiye’de dijital döngünün başlangıcı sayılabilecek yıllar. Aslında yeni medyanın ve yeni ilişkiler döneminin filizlendiği yıllar. Henüz dijital kültürün oluşmadığı bir dönem. Toplum yapılarına bakıldığında ise kültürlerin ve davranış modellerinin oluşması yıllar süren bir süreç. İşte bu süreç yaklaşık beş yıl önce yep yeni bir evreye girdi. Dijitalin (özellikle sosyal medya) hayatımıza kanalize olması ile birlikte yapısal olarak tamamen farklı bir ilişki dönemi başlamış oldu.

Kurumsal Blogun Önemi ve Yönetim Modeli

Dijital çağda markalar kendilerini ifade edebilmenin ve konuşabilmenin birçok farklı yolunu arıyorlar. Çünkü çağın ekosisteminin özünde paylaşmak ve konuşmak yer alıyor. Bugün trent olarak bir anda hayatımıza giren bir mecrada bir anda var olma savaşı içerisine giren markalar tüm konsantrelerini belirli bir süre bir kanala/kanallara veriyor ve sonra var olan olağan sürece geri dönüyorlar. İşte bu kadar yoğun algı kayması yaşanan dijital döngüde özel olan bir alan var ki o da

escort kuşadası
izmir escort bayan
izmir escort bayan
izmir escort
izmir escort
izmir escort
izmir escort
izmir escort
izmir escort
avcılar esocrt esenyurt esocrt